Fullmakt på Helsenorge

På Helsenorge kan du bruke tjenestene på andres vegne, for eksempel for å hjelpe dem med å holde oversikten over deres helseopplysninger. Det er flere måter å gjøre dette på.
 

• Man må være over 16 år for å kunne gi fullmakt

• Man må være over 18 år for å få fullmakt

• Fullmakt kan gis digitalt på helsenorge.no

• Fullmakt kan gis til en eller flere

• Omfanget av en fullmakt kan begrenses til å gjelde alt eller utvalgte områder

Les mer her.

 

 

Fullmakt kan gis uten at du selv er digital aktiv.

Fullmakt kan gis selv om man ikke benytter Helsenorges tjenester. Da må du bruke følgende skjema:

•  Skjema for fullmakt

•  Skjema for å trekke tilbake fullmakt