Nord_Odal_logo_Responsive

Hvis du er syk og trenger legehjelp, ring fastlegen din på dagtid, eller legevakt på telefon 116117. 

Ved livstruende skade eller sykdom skal du ringe 113.

Vi bruker nå Helsenorge som e-portal løsning.

Vennligst se: https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/digital-dialog-med-fastlegen/veiledningsmateriale

Ved å logge deg inn på Helsenorge.no får du som innbygger tilgang til en rekke selvbetjeningsløsninger.

Her kan du blant annet bytte fastlege, få oversikt over legemidler, og fornye disse. Bestille legetime, starte e-konsultasjon, kontakte legekontoret med mer. Vi har ofte stor pågang på telefon, og oppfordrer derfor til å bruke e-portalløsning når dette er mulig.

Viktig melding under  fanen “praktisk info”, angående A+B preparater.