Praktisk info

Vi bruker nå Helsenorge som e-portal løsning.

Vennligst se: https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/digital-dialog-med-fastlegen/veiledningsmateriale