Legevakt

Legevakta er et døgnåpent legetilbud for alle innbyggere ved nylig oppstått sykdom eller skade som oppfattes så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegen din er tilgjengelig.

 

LEGEVAKT NORD-ODAL KOMMUNE

Nord-Odal legekontor ivaretar legevakt i tidsrommet kl 08.00 til kl. 16.00 på hverdager for Nord-Odal kommune.

 

Telefon 62978200.

 

PERSONER SOM IKKE HAR FASTLEGE I KOMMUNEN
Personer som oppholder seg i Nord-Odal, men ikke har fastlege i kommunen, kan kontakte legevakta ved Nord-Odal legesenter eller Glåmdal interkommunale legevakt ved behov for akutt helsehjelp. Om hjelpen kan vente, bør de kontakte egen fastlege for konsultasjon.

 

 

 

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE  LEGEVAKT

Etter klokken 16.00 hverdager og hele døgnet helg og høytid betjener Glåmdal interkommunale legevakt Nord-Odal kommune, i tillegg til kommunene Kongsvinger, Eidskog, Grue og Sør-Odal . Adresse: Sykehuset Innlandet HF, Parkvegen 35, 2212 KONGSVINGER.

 

Telefon 116117.

 

 

 

NÅR SKAL DU RINGE 113?

Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp skal du ringe 113.
Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:
– Nye lammelser i ansikt eller arm
– Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
– Plutselig og uforklarlig ustøhet
– Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
– Brystsmerter i mer enn fem minutter
– Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
– Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme